Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule otsuse "Loa andmine projektis "Tartu lasteaed Ristikhein rekonstrueerimine" osalemiseks" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule otsuse "Loa andmine projektis "Tartu lasteaed Ristikhein rekonstrueerimine" osalemiseks" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0126
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.05.2020
Koostaja: Marek Treufeldt
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
EELNÕU

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020

1. KOOLI JA TEADMUSLINN
1. Arengusuund: võrdsete võimaluste loomine õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises õppekeskkonnas
Meede 1.1.5: Turvalise füüsilise ja vaimse õppekeskkonna loomine õppeasutustes (E2)
Tegevus:
* munitsipaallasteaedade renoveerimine /.../

3. INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN
1. Arengusuund: miljööväärtusliku, koostoimiva ja turvalise linnaruumi kujundamine
Meede 3.1.4: linnavara kvaliteedi tõstmine (E9)
Tegevus:
* Linnavalitsuse haldushoonete renoveerimine energiatõhususe tõstmiseks

2. Arengusuund: säästva elamumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine