Määrus: Haridusosakonna haldusalas tegutsevate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Haridusosakonna haldusalas tegutsevate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 123
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 10 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 22.05.2014 määruse nr 20 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 22.05.2014 määruse nr 21 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 22.05.2014 määruse nr 22 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 12.06.2014 määruse nr 23 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 28 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 29 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.03.2015 määruse nr 62 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 78 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määruse nr 116 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määruse nr 117 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.02.2017 määruse nr 131 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.06.2017 määruse nr 139 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 määruse nr 13 ()

Eelnõu: Haridusosakonna haldusalas tegutsevate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2020120400123.asice ( 73 kb )