Määrus: Asumiseltsi toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Asumiseltsi toetus
Reg. number: 110
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 19.09.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Asumiseltsi toetus
Failid: LVKM2020091000110.bdoc ( 20 kb )