Otsus: Kohalike teede nimekirja muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Kohalike teede nimekirja muutmine
Reg. number: 89
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.12.2022
Jõustumise kp: 09.12.2022
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 04.12.2014 otsuse nr 156 ()
Eelnõu: Kohalike teede nimekirja muutmine
Failid: LVKO2022120800089.asice ( 64 kb )


Jrk nr
Tee nr
Tee nimetus
Pikkus (m)
1085
7951424
Kastani tn 127a juurdepääsutee
38
1086
7951425
Viirpuu tn
238
1087
7951426
Optika tn (Optika tn - Riia tn ühendustee)
67
1088
7951427
Vektori tn 
225
1089
7951428
Teemandi tn
848
1090
7951429
Teemandi tn ringi mahasõit
40
1091
7951430
Teemandi tn ring
41
1092
7951431
Raudtee tn (Teemandi tn ring)
30
1093
7951432
Raudtee tn (Tammetõru tn ring)
34
1094
7951433
Aardla tn (Võru tn haru)
290
1095
7951434
Aardla tn (Riia ring haru)
64
1096
7951435
Tammetõru tn ring
66
1097
7951436
Tuvi tn ring
94
1098
7951437
Riia tn haru
246
1099
7951438
Ringtee tn 81 ring
95
1100
7951439
Ringtee tn 81 ühendustee
125
1101
7951440
Kristalli tn 12 juurdepääsutee
73
1102
7951441
Meruski tn
843
1103
7951442
Aeru tn
215
1104
7951443
Hauskari tn
213
1105
7951444
Riistapuu tn
414
Jrk nr
Tee nr
Tee uus nimetus
Pikkus (m)
266
7950267
Raudtee tn
3728
270
7950271
Riia tn
3570
300
7950302
Savi tn
890
312
7950314
Soinaste tn
1182
326
7950328
Kastani tn (Kastani tn - Riia tn (Riia tn - Kastani tn)
107
333
7950335
Tammetõru tn
684
427
7950430
Lehe tn 
348
855
7951015
Väike kaar (Raudtee tn - Lembitu tn)
994
878
7951038
Aardla tn (Raudtee tn - Savi tn)
1186
904
7951071
Aardla tn 116, 118 juurdepääsutee
100
921
7951094
Laseri tn
1222
943
7951119
Tuvi tn
415
947
7951123
Optika tn
918
987
7951164
Aardla tn (Savi tn - Riia tn)
634
1012
7951189
Metsmaasika tn
298
1063
7951403
Klaose tn
355