08.12.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 08.12.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Erakond Eesti 200 fraktsioonisErakond Eesti 200 fraktsiooni esimees Kristina Kallas
2.
Maamaksumäära kehtestamine 2023. aastaksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
3.
Tartu linna 2023. aasta eelarve, 1. lugeminelinnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
4.
Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Loa andmine Tartu südalinna kultuurikeskuse rahastamise lepingu sõlmimisekslinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Loa andmine Tartu linnas arendajate ehitatavatel teedel ja kõnniteedel omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
7.
Loa andmine Tartu haljasalade ja puittaimede hoolduse riigihangete korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
8.
Loa andmine parkimisautomaatide rentimise ja hoolduse riigihanke korraldamiseks.abilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
9.
Kohalike teede nimekirja muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
10.
Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
11.
Loa andmine Tartu Kunstimuuseumi sihtasutuse kavandamiseks ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
12.
Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
abilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
13.
Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2021. a määruse nr 131 "Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiteenuse osutajale toetuse andmise kord" muutmineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
14.
Isikliku abistaja teenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
15.
Linnavolikogu komisjonide koosseisude muutminelinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
16.
Informatsioon volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
17.
Informatsioon volikogu hariduskomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
18.
Informatsioon volikogu keskkonnakomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
19.
Informatsioon volikogu kultuurikomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
20.
Informatsioon volikogu majanduskomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
21.
Informatsioon volikogu rahanduskomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
22.
Informatsioon volikogu sotsiaalkomisjoni tööst november 2021 kuni november 2022sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof