Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0133
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 15.08.2019
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Urmas Ahven
Failid: MVnr3305_22091999.pdf ( 315 kb )
Lehe tn 19 asendiplaan.pdf ( 1865 kb )
Lehe tn 21 asendiplaan.pdf ( 1876 kb )
Lehe tn 22 asendiplaan.pdf ( 1858 kb )
Jaamamõisa dp.png ( 998 kb )
EELNÕU