Õigusakti eelnõu: Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Reg. number: LVK-IP-0027
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.01.2021
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: volikogu esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kadri Leetmaa
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 46:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2021_LVK-IP-0027.pdf ( 71 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis " juurde