Õigusakti eelnõu: Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseks
Reg. number: LVK-O-0203
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 22.07.2019
Koostaja: Asko Tamme
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 19.07.2019 istungi protokoll nr 51
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Komisjonid: Linnavarakomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 22:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 17:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 21:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 otsus nr 190 "Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseks"
Failid: Lisaruumide plaan.pdf ( 46 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0203.pdf ( 11 kb )
EELNÕU