Korraldus: Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: 495
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 05.05.2020
Jõustumise kp: 05.05.2020
Eelnõu: Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
Failid: LVK2020050500495.bdoc ( 36 kb )


LISA
Tartu Linnavalitsuse 05.05.2020. a
korralduse nr 495 juurde