21.12.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 21.12.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni moodustaminelinnavolikogu liige Kadri Leetmaa
2.
Informatsioon läbirääkimistest Finnairigalinnapea Urmas Klaas ja linnasekretär Jüri Mölder
3.
Tartu linna siseauditi 2024. a tegevusplaansiseauditi juht Jaanus Tammjärv,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
4.
Tartu linnavalitsuse liikmete ametipalkade määraminelinnavolikogu liige Anneli Kannus,
kaasettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
5.
Tartu linna 2024. aasta eelarve, 2. lugemineabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Linnavara tasuta võõrandamineabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2021. a määruse nr 131 "Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kord" muutmineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
8.
Arupärimine Tartu 2024 meeskonna kohtalinnapea Urmas Klaas