29.06.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 29.06.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu linnas Ilmatsalu ja Tüki küla osa üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Jaak Laineste
2.
Tartu linna Räni linnaosas planeeritavatele tänavatele nimede määramine ja tänavate ruumikuju muutmine, 2. lugemineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
3.
Loa andmine Tammelinna haruraamatukogu üürilepingu sõlmimiseks osaühinguga EKL Otosabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
4.
Loa andmine Tartu Ülikooliga sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
5.
Tartu linna arengukava 2018-2027 muutmisettepanekute ja eelarvestrateegia 2024-2027 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Maamaksumäära kehtestamine 2024. aastaksabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Tartu linna 2023. aasta I lisaeelarve, 2. lugemineabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Tartu Linnavolikogu 1. aprilli 2021 otsuse nr 323 "Loa andmine liginullenergiahoone ehitamise projektis osalemiseks" muutmineabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Arupärimine kultuuripealinn Tartu 2024 kohtalinnapea Urmas Klaas
10.
Arupärimine suurürituste ajal linnaliikluse korraldamise ja elanike teavitamise kohtalinnapea Urmas Klaas
11.
Arupärimine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi rahastatud mängupargi ehitusloa menetlemise kohtaabilinnapea Elo Kiivet
12.
Arupärimine Euroopa Liidu 2035. a direktiivi kohtaabilinnapea Raimond Tamm
13.
Arupärimine Sõpruse silla lahenduse ja protsessi kohtaabilinnapea Raimond Tamm
14.
Arupärimine riikliku haldusjärelevalve kohta Tartu Aleksander Puškini koolisabilinnapea Lemmit Kaplinski