08.06.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 08.06.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonisEesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Silver Kuusik
2.
Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitaminelinnapea Urmas Klaas
3.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Tartu linna 2022. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2022. a ülesannete täitmise aruanneabilinnapea Raimond Tamm ja abilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
5.
Informatsioon revisjonikomisjoni tööst perioodil mai 2022 kuni mai 2023revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
6.
Tartu linna 2023. aasta I lisaeelarve, 1. lugemineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
8.
Loa andmine korporatsiooniga Fraternitas Liviensis sõlmitud üürilepingu pikendamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
9.
Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
10.
Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
11.
Loa andmine erivajadusega laste sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
12.
Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
13.
Loa andmine eakate kukkumisennetusprogrammi riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
14.
Loa andmine Tartu linna 8. ja 9. klasside õpilaste esmaabiõppe riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
15.
Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
16.
Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 108 "Rahvusvähemuse ühingu toetus" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli