Määrus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Reg. number: 146
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2017
Jõustumise kp: 10.07.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 77 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2016. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Failid: LVKM2017062800146.bdoc ( 34 kb )