Määrus: Maamaksumäära kehtestamine 2023. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Maamaksumäära kehtestamine 2023. aastaks
Reg. number: 37
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.12.2022
Jõustumise kp: 01.01.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Maamaksumäära kehtestamine 2023. aastaks
Failid: LVKM2022120800037.asice ( 56 kb )