Määrus: 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Reg. number: 125
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.01.2021
Jõustumise kp: 29.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Failid: LVKM2021012100125.asice ( 86 kb )