Otsus: Loa andmine sõiduautode liisimise riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine sõiduautode liisimise riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 237
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2020
Jõustumise kp: 24.04.2020
Eelnõu: Loa andmine sõiduautode liisimise riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020042300237.bdoc ( 13 kb )