Õigusakti eelnõu: Informatsioon taksoveo korraldamise kohta

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Informatsioon taksoveo korraldamise kohta
Reg. number: LV-IP-0018
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.01.2020
Koostaja: Madis Oona
Ettekandja: Raimond Tamm
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon taksoveo korraldamise kohta " juurde