15.02.2024 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 15.02.2024
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
"Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028" vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
2.
Loa andmine Robin Kinnisvara OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
3.
InformatsioonTartu linna tegevustest ettevõtluse arengu toetamiselabilinnapea Raimond Tamm
4.
Informatsioon Tartu linna noortevolikogu 2023. a tegevustestnoortevolikogu esimees Henn Kaaleb Humal
5.
Vastus Silver Kuusiku arupärimisele haridustöötajate miitingu kohtalinnapea Urmas Klaas
6.
Vastus Loone Otsa arupärimisele Ukraina põgenikele eesti keele ja kultuuri õpetamise kohtaabilinnapea Lemmit Kaplinski
7.
Vastus Loone Otsa arupärimisele lisandunud töökoormusest Tartu haridusasutustes seoses Ukraina põgenikegaLemmit Kaplinski