Otsus: Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr.Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr.Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseks
Reg. number: 219
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 21.06.2024
Eelnõu: Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr.Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseks
Failid: LVKO2024062000219.asice ( 59 kb )