Määrus: Projekti "Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames teenuse osutamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Projekti "Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames teenuse osutamise kord
Reg. number: 13
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.02.2022
Jõustumise kp: 26.02.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Projekti "Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames teenuse osutamise kord
Failid: LVKM2022021700013.asice ( 92 kb )