Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihangete korraldamiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihangete korraldamiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0015
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.01.2020
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
EELNÕU
I etapi riigihanke eeldatav maksumus on ca 1,3 miljonit eurot ning ettepanek on teostada tööd aastatel 2020-2021.