Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0160
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.03.2019
Koostaja: Madis Oona
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 19.03.2019 istungi protokoll nr 20
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 18:
Majanduskomisjoni protokoll nr 23:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 17:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 18.04.2019 otsus nr 151 "Loa andmine Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0160.pdf ( 71 kb )
EELNÕU