Korraldus: Ettevõtluse osakonna nimetuse ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ettevõtluse osakonna nimetuse ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Reg. number: 204
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 03.03.2020
Jõustumise kp: 03.03.2020
Eelnõu: Ettevõtluse osakonna nimetuse ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Failid: LVK2020030300204.bdoc ( 21 kb )


Teenistuskoht
Ametikohad
Töökohad
Tähtaeg
juhataja
1
tähtajatu
valdkonnajuht
4
tähtajatu
kaubandusjärelevalve peaspetsialist
2
tähtajatu
spetsialist
1
tähtajatu
Kokku
8