Õigusakti eelnõu: Linnavalitsusele ülesande andmine rongiliikluse edendamiseks Tartu ja Tallinna vahel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavalitsusele ülesande andmine rongiliikluse edendamiseks Tartu ja Tallinna vahel
Reg. number: LVK-IP-0015
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 22.11.2022
Koostaja: Eesti 200 fraktsioon
Ettekandja: Mart Kivastik
Esitab: Eesti 200 fraktsioon
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuse istungi protokoll nr 95 (punkt 24):
Majanduskomisjoni protokoll nr 14:
Menetlusest tagasi võetud 09.12.2022
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2022_LVK-IP-0015.pdf ( 51 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Linnavalitsusele ülesande andmine rongiliikluse edendamiseks Tartu ja Tallinna vahel " juurde