Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: LVK-O-0228
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.12.2019
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Mihkel Lees
Esitab: linnavalitsus, 03.12.2019 istungi protokoll nr 85
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 25:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.12.2019 otsus nr 215 "Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi põhimääruse kehtetuks tunnistamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0228.pdf ( 4 kb )
EELNÕU