Määrus: Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 52 "Tartu linna jäätmekava 2015-2020" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 52 "Tartu linna jäätmekava 2015-2020" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 94
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2020
Jõustumise kp: 01.05.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 52 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 52 "Tartu linna jäätmekava 2015-2020" kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2020042300094.bdoc ( 13 kb )