Korraldus: Sinilille tn 3 projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Sinilille tn 3 projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: 1373
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Sinilille tn 3 projekteerimistingimuste määramine
Failid: LVK2019121001373.bdoc ( 71 kb )

Lisa
Tartu Linnavalitsuse 10.12.2019. a
korralduse nr 1373 juurde

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE PROJEKTEERIMISEKS
nr PTH-19-161

Määratud: Tartu Linnavalitsuse
10.12.2019. a korraldusega nr 1373