Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0074
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 24.04.2019
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Urmas Ahven
Failid: Selli 24 asendiplaan.pdf ( 1575 kb )
Selli tn 26 asendiplaan.pdf ( 1599 kb )
T02618 krundijaotusplaan-28_Aardla tn 111.pdf ( 1701 kb )
EELNÕU