Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihanke "Puittaimede hooldus Tartu linna haljasaladel 01.05.2020-30.04.2023" korraldamiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihanke "Puittaimede hooldus Tartu linna haljasaladel 01.05.2020-30.04.2023" korraldamiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0137
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 21.08.2019
Koostaja: Eda Põldma
Ettekandja: Andres Pool
EELNÕU