Otsus: Loa andmine linnavalitsuse hallatava asutuse Kalmistu jäätmete veo riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine linnavalitsuse hallatava asutuse Kalmistu jäätmete veo riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 282
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 11.09.2020
Eelnõu: Loa andmine linnavalitsuse hallatava asutuse Kalmistu jäätmete veo riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020091000282.bdoc ( 13 kb )