20.01.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 20.01.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu avaldus ühingu Memorial sundlikvideerimise kohtalinnavolikogu esimees Tõnis Lukas,
kaasettekandja linnavolikogu liige Mihhail Lotman
2.
Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonislinnavolikogu esimees Tõnis Lukas
3.
Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andminelinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas
4.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
5.
Eduka sportlase ja treeneri preemiaabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
6.
Loa andmine Eesti Rahva Muuseumiga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
7.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
8.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valiminerevisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
9.
Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määruse nr 151 "Restaureerimistoetus" muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
10.
Aleksandri 8 ja Aleksandri 8a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
11.
Raua tn 10 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
12.
Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
13.
Tartu linna Tähtvere küla asustusüksuses kohanime määramineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi
14.
Arupärimine Küüni tänava lillemüügikohtadestabilinnapea Raimond Tamm
15.
Arupärimine lumekoristuse kohtaabilinnapea Raimond Tamm