Määrus: Tartu linna jäätmekava 2020-2024

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna jäätmekava 2020-2024
Reg. number: 84
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.01.2020
Jõustumise kp: 01.02.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna jäätmekava 2020-2024
Failid: Lisa.pdf ( 5582 kb )
LVKM2020012300084.bdoc ( 2954 kb )