Õigusakti eelnõu: Vee-ettevõtja määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Vee-ettevõtja määramine
Reg. number: LVK-O-0164
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.03.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 27.03.2019 istungi protokoll nr 21
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 23:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 18.04.2019 otsus nr 153 "Vee-ettevõtja määramine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0164.pdf ( 73 kb )
EELNÕU