Otsus: Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 270
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 26.06.2020
Eelnõu: Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020062500270.bdoc ( 14 kb )