Korraldus: Tartu linna asustusüksusel asuvatele Ravila tänav T49 ja Betooni tänav T9 kinnisasjadele sundvalduse seadmine ASi Gaasivõrk kasuks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna asustusüksusel asuvatele Ravila tänav T49 ja Betooni tänav T9 kinnisasjadele sundvalduse seadmine ASi Gaasivõrk kasuks
Reg. number: 1383
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Tartu linna asustusüksusel asuvatele Ravila tänav T49 ja Betooni tänav T9 kinnisasjadele sundvalduse seadmine ASi Gaasivõrk kasuks
Failid: LVK2019121001383.bdoc ( 372 kb )