Korraldus: Lembitu tn 14, Tartu linn ehitusloa andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Lembitu tn 14, Tartu linn ehitusloa andmine
Reg. number: 1377
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Lembitu tn 14, Tartu linn ehitusloa andmine
Failid: LVK2019121001377.bdoc ( 22 kb )