Määrus: Tartu linna 2024. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2024. aasta eelarve
Reg. number: 67
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.12.2023
Jõustumise kp: 01.01.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.05.2012 määruse nr 67 () paragrahvi 3
Eelnõu: Tartu linna 2024. aasta eelarve
Failid: LVKM2023122100067.asice ( 428 kb )