Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: LVK-M-0084
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.08.2019
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 27.08.2019 istungi protokoll nr 56
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 22:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 määrus nr 76 "Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0084.pdf ( 3 kb )
EELNÕU