Määrus: Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Reg. number: 101
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 03.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2020. a I lisaeelarve
Failid: LVKM2020062500101.bdoc ( 2157 kb )