Määrus: Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine
Reg. number: 53
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.02.2019
Jõustumise kp: 03.03.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 15.09.2016 määrust nr 119 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine
Failid: LVKM2019022100053.bdoc ( 83 kb )