Määrus: Tartu linna 2022. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2022. aasta eelarve
Reg. number: 6
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2021
Jõustumise kp: 01.01.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2022. aasta eelarve
Failid: LVKM2021122200006.asice ( 2727 kb )