Otsus: Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 217
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 21.06.2024
Eelnõu: Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2024062000217.asice ( 55 kb )