Otsus: Tartu linnas Rahinge külas kohanime määramine ning tee ruumikuju ja nime muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linnas Rahinge külas kohanime määramine ning tee ruumikuju ja nime muutmine
Reg. number: 66
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Jõustumise kp: 25.05.2018
Eelnõu: Tartu linnas Rahinge külas kohanime määramine ning tee ruumikuju ja nime muutmine
Failid: asendiplaan.pdf ( 1861 kb )
LVKO2018052400066.bdoc ( 1942 kb )