Õigusakti eelnõu: Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu kehtestamine
Reg. number: LVK-O-0275
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 26.05.2020
Koostaja: Aire Priks
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 26.05.2020.a protokoll nr 47
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Komisjonid: Keskkonnakomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek nr 32:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 4:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 255 "Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu kehtestamine"
Failid: DP04019_Hipodroomi_4_linnaehituslikud_seosed.pdf ( 114 kb )
DP04019_Hipodroomi_4_maakasutus.pdf ( 1018 kb )
DP04019_Hipodroomi_4_Olemasolev.pdf ( 1566 kb )
DP04019_Hipodroomi_4_pohijoonis.pdf ( 919 kb )
DP04019_Hipodroomi_4_Seletuskiri.pdf ( 988 kb )
DP04019_Hipodroomi_4_Situatsiooniskeem.pdf ( 2555 kb )
DP04019_Hipodroomi_4_Tehnovorgud.pdf ( 1445 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0275.pdf ( 79 kb )
EELNÕU