Määrus: Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: 78
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 29.06.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 09.06.2022 määrust nr 24 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Failid: LVKM2024062000078.asice ( 64 kb )