Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2021. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2021. aasta eelarve
Reg. number: LVK-M-0134
Seisund: Kooskõlastatud
Koostamise kp: 20.11.2020
Koostaja: Külli Lust
Ettekandja: Gea Kangilaski
Esitab: linnavalitsus, 20.11.2020 istungi protokoll nr 99
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Keskkonnakomisjon
Kultuurikomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 39:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 34:
Majanduskomisjoni protokoll nr 44:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 32:
Failid: 2021 Lisa 1.pdf ( 278 kb )
2021 Lisa 2.pdf ( 289 kb )
2021 Lisa 3.pdf ( 316 kb )
2021 Lisa 4.pdf ( 531 kb )
2021 Lisa 5.pdf ( 276 kb )
2021 Lisa 6.pdf ( 194 kb )
Seletuskiri Tartu linna 2021. a eelarve eelnõule.pdf ( 4778 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0134.pdf ( 87 kb )
EELNÕU