Määrus: Tartu linna 2021. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2021. aasta eelarve
Reg. number: 124
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2021. aasta eelarve
Failid: LVKM2020121700124.asice ( 1595 kb )