Määrus: Tee sulgemise maks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tee sulgemise maks
Reg. number: 42
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2022
Jõustumise kp: 01.03.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.12.2012 määruse nr 77 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 18.12.2003 määruse nr 52 ()

Eelnõu: Tee sulgemise maks
Failid: LVKM2022122200042.asice ( 69 kb )