24.05.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 24.05.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonislinnavolikogu esimees Aadu Must
2.
Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve, 2.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
3.
Linnavolikogu puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni koosseisu kinnitaminekomisjoni esimees Aadu Must
4.
Vastus arupärimisele lasteaedade investeeringute kava kohtalinnapea Urmas Klaas
5.
Loa andmine Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11A õppehoone rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
6.
Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kordabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
7.
Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
8.
Loa andmine Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele päevahoiuteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
9.
Loa andmine Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
10.
Loa andmine Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele koduhooldusteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
11.
Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
12.
Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
13.
Loa andmine Maanteeametiga kokkuleppe sõlmimiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
14.
Projektis "Nutikas ülekäigurada" osalemise heakskiitmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
15.
Tartu linna asustusüksuses Kesklinna linnaosas tänavale nime määramineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
16.
Tartu linnas Rahinge külas kohanime määramine ning tee ruumikuju ja nime muutmineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
17.
Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
18.
Õpetaja elutöö auhindabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
19.
Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
20.
Tähtvere Vallavolikogu 3. veebruari 2017. a otsuse nr 1-2/2 "Lapsevanemate osaluse kehtestamine Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu kulude katmises" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
21.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
22.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
linnavolikogu liige Jüri Kõre, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
23.
Tartu Targa Linna visioonistrateegia koostamise algatamineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
24.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminelinnavolikogu esimees Aadu Must
25.
Linnavolikogu istungite kavalinnavolikogu esimees Aadu Must