Otsus: Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 229
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Eelnõu: Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVKO2020022000229.bdoc ( 87 kb )


Lisa
Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2020. a
otsuse nr 229 juurde