Otsus: Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 273
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 26.06.2020
Eelnõu: Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020062500273.bdoc ( 13 kb )